Seznam všech technologií

Izolace proti vodě

Utěsnění Průsaků proti vodě
Prostupy potrubí - opravy
Prostupy potrubí - nová výstavba
Otvory pro uchycení bednění
Opěrná stěna
Izolace výtahové šachty 
Žlab na rostlinstvo
Podzemní těsnící stěna
Tunel - obnovení ostění
Plavecký bazén - nová výstavba
Plavecký bazén - opravy
Plavecký bazén - nová výstavba s dlaždicemi/obkladačkami
Hydroizolace betonových stěn a desek z vnější strany a pod úrovní terénu
Hydroizolace betonových stěn a desek z vnitřní strany a pod úrovní terénu

Sanace betonových konstrukcí

Ochrana betonu v mostních konstrukcích
Opravy a ochrana betonu

Pracovní spáry a dilatace

Dilatace - negativní tlak vody
Dilatace - pozitivní tlak vody
Pracovní spáry

Sanace starých staveb

Sanace zdiva vystaveného tlaku vody
Sanace zdiva nevystaveného tlaku vody
Sanace zdiva vystaveného vlhkosti a v omezené míře i tlaku vody

Stavby pro odpadní vody

Nádrže ČOV - nová výstavba
Nádrže ČOV - opravy
Kanalizace - oprava revizního průlezu
Kanalizace - oprava betonové roury
Kanalizace - opravy zdiva nebo betonového kanálu

Stavby pro pitnou vodu

Uzavřené nádrže na pitnou vodu - nová výstavba
Uzavřené nádrže na pitnou vodu - opravy
Uzavřené nádrže na pitnou vodu s vysokou úrovní bakteriálního napadení - opravy
Nádrže pitných vod - nová výstavba
Nádrže pitných vod - opravy
Opravy betonových konstrukcí v zařízeních na pitnou vodu


Site Map | © 2009 - 2024 ITC International s.r.o. Design by n2all